ĎATEĽ - Ďateľ vo fasáde // MÁME RIEŠENIE

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ĎATEĽ

Ďateľ veľký (Dendrocopos majorAngl. Great Spotted woodpecker

Náš najhojnejší ďatľovitý vták, ako všetky ďatle, je aj on zákonom chránený. Nájdeme ho všade od nížin až po hornú hranicu lesa, v nadmorskej výške nad 1 200 m je už vzácnejší. Ďateľ veľký je stály (sedentárny) vták, ktorý sa v zime môže potulovať po svojom teritóriu, zvyčajne však nezaletí ďalej ako 2 km. Veľkosť populácie sa výrazne nemení, je však citliví na zmeny v hniezdnych podmienkach, na to, aby sa dokázal rozmnožovať potrebuje mať k dispozícii staršie stromy. V poslednom období sa však sťahuje aj do miest, kde mu vyhovujú aj zateplené, ale aj nezateplené budovy, v ktorých nocuje a zriedkavo aj zahniezdi. Proces takéhoto postupného prispôsobovania sa ľudským sídlam označujeme odborne ako synantropizácia.  

Ďateľ je veľký asi ako drozd čierny, sfarbený je kontrastne bielo-čierno-červeno. Samček má temeno nevýrazne tmavočervené, samička má temeno hlavy len čierne. Živí sa podkôrnym hmyzom a semenami ihličnatých stromov. 

Ďateľ veľký hniezdi monogamne (teda samček s jednou samičkou) v apríli až júni, raz ročne, svoje hniezdne teritória si však obsadzuje už podstatne skôr. Hniezdnu dutinu s okrúhlym vletovým otvorom si vytesá sám. Samica znáša 5 až 7 bielych vajec, na ktorých sedia obaja rodičia 12 až 13 dní a mláďatá kŕmia tiež obaja rodičia na hniezde 3 týždne a potom ešte niekoľko dní prikrmujú. Ak sa vám teda "pošťastí" mať vo svojej fasáde hniezdo ďatľa veľkého, je potrebné jeho prítomnosť strpieť 5 týždňov, minimálne však aspoň do začiatku júla, skôr riskovať netreba. Dieru po ďaľovi odporúčame "sanovať" ale až v období po auguste, pretože aj v júli v nej ešte môžu zahniezdiť niektoré spevavce, napríklad vrabce či sýkorky. 

Teritorialita ďatľov sa v priebehu roka mení, najvýraznejšia je (kedy samce "bubnujú" na stromy, stĺpy, ale aj na fasádu domov) na jar (II-IV) a na jeseň (IX-X), kedy sa hladina hormónov v krvi ďatľa blíži, v dôsledku skracovania dĺžky dňa, na úroveň tej jarnej. Veľkosť jedného teritória môže byť rôzna v závislosti od potravných podmienok, rušivých vplyvov a krajinnej štruktúry 4 až 60 ha. 

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky