RADÍME - Ďateľ vo fasáde // MÁME RIEŠENIE

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

RADÍME

V súvislosti s pokrokom, rôznymi architektonickými trendmi a postupnou urbanizáciou našej krajiny dochádza ku konfliktom medzi človekom a prírodou stále častejšie. Prírode zaberáme miesto a ona buď mizne, alebo v našom umelom prostredí nachádza nové príležitosti a prispôsobuje sa. Takouto príležitosťou sú aj naše vlastné domy, ktoré obývajú nie len roztoče, mravce, pavúky, netopiere a myši, ale aj vtáky. Nájdete ich na balkóne, na streche, parapete okien či v odkvapoch, ale aj v rôznych špárach či dierach. V prípade ďatľov takéto diery nájdeme aj priamo v stene alebo v zateplení a tu vzniká problém, pretože fasáda s dierami nepôsobí zrovna moc príťažlivo. A ďatle si ich vedia vytvoriť hneď niekoľko. Takýchto neželaných nájomníkov sa však potom nie je jednoduché zbaviť, vyžaduje si to trpezlivosť a určitú investíciu, ktorú je potrebné kvôli ich zákonnej ochrane strpieť. Všetky ďatle sú totižto v celej EÚ zákonom chránené živočíchy a ich usmrtenie sa trestá, takže vzduchovky a lepidlá odložiť! 
 
Zatepľujeme vo veľkom, je to trend tejto doby, snažíme sa minimalizovať úniky tepla, šetriť na energiách a EÚ nám na to prispieva. V posledných rokoch si však v súvislosti s veľkým zatepľovacím "boomom" jeho benefity odnášajú nie len ľudia, ale aj ďatle, ktoré si obľúbili takmer všetky typy fasád. Ponúkli sme im totižto novú ekologickú niku, ktorú úspešne obsadzujú. Ľudia nám v dôsledku toho stále častejšie hlásia poškodené steny, diery v zateplení, olúpané a "doťukané" fasády, je to materiál, ktorý ďatle jednoducho láka. Ale prečo je tomu tak?
 
Ďatle sú veľmi zaujímavé vtáky so zvláštnym spôsobom života. Hniezdia a nocujú v dutinách stromov. Každý takýto strom rezonuje v závislosti od štruktúry drevnej hmoty iným spôsobom, ďatle takto vedia odlíšiť medzi tvrdým a mäkkým materiálom, medzi tým, čo je duté a čo je plné či nepreniknuteľné. Hmyz nájdu skôr v mäkkej drevnej hmote a rovnako sa im tu aj lepšie buduje hniezdo či nocovisko. Zatepľovací materiál, či už ide o polystyrén, vatu alebo nobasil im rezonuje vďaka pevnej „kruste“ náterovej farby práve takýmto spôsobom, ako lákavý dutý alebo mäkký strom. Cez náter sa dokážu ľahko dostať, niekedy to len skúšajú a keď narazia na panel či tehlu, odletia. Sú však aj výnimky. Už roky sme svedkami toho, že ďatle nemajú problém ani s tvrdším materiálom a svoje dielo v 30 % prípadov dokončia do stavu, kedy v takejto diere dokážu prespávať. Vo výnimočných prípadoch si takúto dieru vytvoria aj v hniezdnom období, vtedy je väčšia, širšia a hlbšia a dokážu v nej vyviesť aj svoje mláďatá. Sú známe prípady, kedy sa ďatle dostali až do panela či tehly. Takouto panelovou "zbíjačkou" je ale predovšetkým žlna zelená. Je väčšia od ďatľa veľkého a diery po nej sú širšie a hlbšie. Jednej rodinke v Piešťanoch sa takto žlny „preklopkali“ až takmer do spálne. 
 
Ďatle teda obsadzujú nový ekologický, doposiaľ nevyužívaný, priestor a tento trend bude s ďalšími generáciami mláďat narastať, bude to čoraz bežnejší jav. Vtáky sa totižto novým zvyklostiam učia pomerne rýchlo a svoje rodisko si z hľadiska jeho vlastností veľmi dobre pamätajú, budú vyhľadávať podobný materiál, podobný urbánny priestor. V zásade tým najlepším riešením teda bude úplná zmena technológie zatepľovania. Jediný termoizolačný materiál, ktorému sa ďatle zatiaľ úspešne vyhýbajú sú termonátery, napr. thermoshield. V niektorých krajinách, kde s tým majú neporovnateľne väčšie problémy, napr. v Kanade, pridávajú do fasády kovové pláty, ktoré bránia perforovaniu.
 
Ohľadom ďatľov vzniklo veľa rôznych fám, z ktorých žiadna nie je pravdivá. V prvom rade, ďatle do zateplenej fasády neklopú kvôli potrave, až na výnimky, pri spackanej práci, by ste hmyziu nádielku behajúcu pod polystyrénom hľadali iba márne. Motivuje ich pud, možnosť vytvoriť si vo svojom teritóriu sieť bezpečných nocovísk, v lepšom prípade hniezdo. V druhom rade, ďateľ nepreferuje žiadnu farbu fasády. Zvyklo sa tvrdiť, že hnedá alebo zelená ďatľovi pripomína viac stromy a prírodu. V skutočnosti si vyberá rôzne farby fasády a nemá v tomto smere žiadne zvláštne preferencie. A v treťom rade, veľa ľudí si útoky na fasádu vysvetľuje úbytkom stromov v mestách. Ani to nie je pravdou. V praxi sa ukazuje, že ďateľ obľubuje hlavne tie domy, ktoré majú vedľa steny alebo stien stromy. Práve na stranách s drevinami máme najčastejšie poškodzované fasády. Drevinu využíva ako útočisko, ako taký bezpečný úkryt, z ktorého vyráža na fasádu. V prípade vyrušenia sa zase vracia na tento strom, až potom odletí preč.  
 
 
Ohľadom riešenia poškodzovania fasád ďatľami sa vedú dlho diskusie. Veľa ľudí a predajcov odporúča použitie rôznych avirepelentných zariadení, makiet, plašičov, odpudzovačov či CDčiek, alobalov, siluet dravcov a podobne. Výsledky doterajších pokusov s týmito avirepelantmi, ako ich my ornitológovia nazývame, sú však viac ako smutné, takmer nič nefunguje, ďatle si na všetko rýchlo zvyknú. Účinné nie sú dokonca ani atrapy dravcov a sov, ďatle nie sú slepé ani hlúpe.
 
Nejaké riešenie však predsa len existuje. V prvom rade – a asi to najjednoduchšie – je nerobiť vôbec nič. Hovorí sa o tom, že vzniknuté diery sú tepelným mostom, ale tepelné straty cez takéto dierky nebudú, vzhľadom na veľkosť budovy, určite žiadnym závažným problémom. Náklady s opravami fasády vedia dokonca poisťovne preplatiť. Takže aj nič-nerobenie je cesta, ako si udržať mentálne zdravie, netreba s prírodou zápasiť za každú cenu.
 
Ak vám ale opakované opravy poisťovňa nepreplatí a predsa len chcete mať fasádu bez dier, máme pre vás dve overené riešenia.
 
Problematike ďatľov a testovania rôznych plašičov sa venujeme už niekoľko rokov a po rôznych pokusoch sme prišli na dve skutočnosti. Ďatle sú verné svojej lokalite (odborne sedentárne) a teritoriálne, čiže neznášajú sa s inými jedincami svojho druhu, navzájom sa vyháňajú. Rozhodli sme sa tieto ich vlastnosti využiť v ich neprospech a vyvinúť postup, ktorý ďatle z domu vypudí.
 
V prvom kroku je potrebné z domu dostať ďatľa, ktorý tam práve vyčíňa. Nie je to jednoduché, ide jednak o zákonom chráneného živočícha, na jeho odchyt a manipuláciu s ním potrebujete povolenie MŽP a ornitologickú odchytovú licenciu, vrátane drahého vybavenia, to my našťastie máme. Druhá vec, taký ďateľ sa nedá len tak ľahko chytiť. V súčasnosti už ale máme dobre prešpekulovanú metodiku, ako ďatľa účinne a šetrne lapiť, humánnym spôsobom a len s troškou stresu. Vždy je to lepšie, ako keď sa niekto rozhodne konať na vlastnú päsť a po ďatľovi strieľať (sú bohužiaľ známe aj takéto prípady). Odchyteného ďatľa potom okrúžkujeme a vypustím v lese vo vzdialenosti minimálne 15 km od miesta ochytu, nuž a keďže je to sedentárny živočích, ktorý je verný svojej lokalite, hoc aj novej, a nerád migruje, zostáva na mieste vypustenia a na miesto odchytu sa nevracia. Úspešnosť tejto metódy je, podľa doterajších výsledkov, 100 %!! Odchyt si viete objednať aj u nás na stránke: http://odchytvtakov.sk/objednavka.html. Malým zádrhelom tejto metódy je však to, že odchyt sa nedá robiť celoročne, v hniezdnom období je nutné strpieť prítomnosť ďatľa a to až do obdobia vyhniezdenia, na čo každého klienta upozorňujeme. Cena takéhoto odchytu je okolo 120 EUR a dá sa robiť len v mesiacoch od septembra do februára. Treba sa teda obrniť trpezlivosťou a počkať na tieto mesiace.
 
Samotný odchyt však nerieši problém natrvalo, najmä pokiaľ máte dom umiestnený v blízkosti drevinnej vegetácie, pri parku, záhrade či lese. "Do roka a do dňa" si uvoľnený priestor obsadí nový jedinec ďatľa alebo žlny. V ďalšom kroku preto odporúčame dom "obrniť" proti ďalším fasádnym nájazdníkom. Na tento účel môžeme využiť druhú spomínanú vlastnosť ďatľov a tou je teritorialita, ktorá je väčšia ako u iných druhov vtákov. Voči sebe sa správajú agresívne a zo svojich teritórií sa navzájom vyháňajú. S týmto nápadom prišli vo Švédsku, kde ako prví začali umiestňovať makety, teda napodobneniny, ďatľov a podľa ich aj našich výsledkov sú tieto makety podstatne účinnejšie ako makety dravcov a sov bežne dostupných na trhu. Úspešnosť našich makiet je 70-80 %, ostatných sotva 40-60 %. Objednať sa dajú na stránke: http://maketydatlov.sk/.
 
Percento úspešnosti makety ďatľa ovplyvňuje viacero faktorov. Záleží, aký je veľký dom, čiže koľko makiet použijete, a kde ich umiestnite. Odporúčame použiť na každých desať metrov jednu, jedna maketa má účinný dosah okolo 50 m2. Týka sa to hlavne veľkých stien bytových domov. Ak máte okolo rodinného domu veľa stromov a ďatle sú tu často, treba tých makiet aj tu určite viac. Cieľom je dosiahnuť to, aby si ich ďateľ začal všímať, aby zistil, že je toto teritórium už obsadené. Za týmto účelom poskytujeme každému bezplatne nahrávku ďatlieho hlasu. Jej opakované púšťanie celý proces vypudenia urýchli. Treba však myslieť aj na to, že je to živý organizmus, vždy je šanca, že maketu prehliadne alebo bude na ňu reagovať individuálnou mierou, niekde bude trvať súboj s ďatľom dlhšie, inde kratšie. Tiež platí, že úspešnosť odplašenia už nasťahovaného ďatľa je menšia ako úspešnosť odplašenia nových ďatľov, na to treba myslieť, zabývaný ďateľ sa svojho miestečka nie vždy vzdá. Preto odporúčame skombinovať odchyt a makety sa nahrávkou. Pred inštaláciou makiet je potrebné diery upchať, zašpárovať (samozrejme len mimo hniezdneho obdobia, zabiť rodinku ďatľov alebo akýchkoľvek iných vtákov, je neetický a trestuhodný čin!). Ale tiež je to jedna z vecí, ktoré celý proces plašenia urýchli.
 
 
Makety je potrebné umiestniť skôr ku okraju či hrane steny alebo pod strechu (tu vytvárajú diery najčastejšie), v ideálnom prípade do blízkosti dier (alebo rovno cez diery) a najmä na tej strane, kde je stromová vegetácia a príletový koridor, kde si ju ďateľ hneď všimne. 
 
 
Nepoužívajte iné makety, ako naše. Má to jeden závažný dôvod. Nie je jednoduché vytvoriť účinnú a vierohodnú napodobneninu ďatľa s dostatočnou životnosťou. Švédske – ako aj iné makety na trhu sú 2D, kus plechu, ktorý sa Vám pri silnejšom vetre utrhne a z fasády odpadne. My vyrábame aerodynamické 3D makety ďatľa s rozprestretými krídlami - ide dôležitý etologický signál pre okolité ďatle, rozprestreté krídla znamenajú agresivitu, nekľud. Naše makety z fasády len tak ľahko neodletia. Maketu tvorí hliníková kostra s nalepenou UV a vodeodolnou fóliou - so životnosťou aj 7-10 rokov a túto fóliu vieme kedykoľvek vymeniť. Maketa ďatľa alebo aj žlny je na stene uchytená cez krídla, takže neodpadne zo steny ani pri extrémnom vetre. Švédske makety majú oproti našim ešte jednu nevýhodu, jedna stojí cez 80 EUR, čo pre domácich Švédov nie je samozrejme nič, ale u nás je to riadny balík peňazí. Naša maketa je len za polovičnú cenu! A čo je najdôležitejšie, je to vierohodná napodobnenina ďatľa, fólia je z fotografie živého ďatľa.
 
Inštalácia makety je veľmi jednoduchá, stačí do zatepľovacieho podkladu ručne naskrutkovať hmoždiny určené pre daný typ materiálu. Potom sa priskrutkujú krídla vtáka k hmoždinám. Ak je budova vysoká, je potrebné sa obrátiť na správcu budovy a objednať firmu, ktorá robí výškové práce a makety vám "nainštaluje". Niekedy však stačí osloviť len firmu, ktorá vám robila zateplenie budovy. Ak vás každý odbije, obráťte sa na nás, máme sieť výškových pracovníkov, ktorí Vám makety ochotne nainštalujú.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky